Mijn bedrijf - Wettelijke aansprakelijkheid bedrijven (WAB)

1. Bereken premie

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, kunnen derden de schade opgelopen door uw bedrijf of product, op u verhalen. Met alle financiële gevolgen van dien. De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de kosten van de aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van derden voor schade aan personen en/of goederen. Omdat het gaat om schade door een onrechtmatige daad, betekent dit dat het gaat om schade opgelopen door een derde waar u geen overeenkomst mee hoeft te hebben gesloten. Deze derde kan u, dan wel uw bedrijf, desalniettemin aanspreken voor schade  door onrechtmatig handelen of nalaten bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf.

Prettig is te weten dat het voor de WAB niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan wel een van uw werknemers. Met de WAB dekt u zich goed in tegen mogelijke financiële schade aan uw bedrijf. De verzekerde som wordt in overleg met de verzekerde vastgesteld en de premie wordt berekend op basis van totale jaarloon van het bedrijf. 

Premieberekening

Inclusief 8% O.B. (indien van toepassing) en poliskosten

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

Premie .. ..
O.B. .. ..
Poliskosten .. ..
Totale premie .. ..

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens