Overige - Schoolverzekering

1. Bereken premie

Deze verzekering is speciaal voor schoolgaande kinderen , leerkrachten tijdens schooldagen op school.
De dekking is tegen geneeskundige hulp bij ongevallen.

Premie
Aantal scholieren x SRD 2,50 + poliskosten SRD 12,50

Maximale dekking
Overlijden SRD 7.500 ,00
Blijvende invaliditeit SRD 15.000,00
Medische kosten SRD 1.000,00
WA voor Schoolbestuur en leerkrachten SRD 5.000,00

Premieberekening

Let u er a.u.b. op dat het in deze om een indicatieve premieberekening gaat, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De definitieve premie kan bijvoorbeeld door klantkortingen of marktomstandigheden beïnvloed worden.

Premie .. ..
O.B. .. ..
Poliskosten .. ..
Totale premie .. ..

2. Uw gegevens

Persoonlijke gegevens