Expansie Hermitage Mall

Paramaribo – 19 december 2007

Er is geen tijd om de expansie van de Hermitage Mall langer te stuiten. Gesteld mag worden dat de bekendste en drukste mall van Suriname, buiten haar voegen is gegroeid.

Op 7 maart 2006 introduceerde FATUM Investments N.V. het FATUM Suriname Fund. De eerste aankoop van vastgoed door FATUM Investments N.V. was de aankoop van de prestigieuze Hermitage Mall. Deze mall voorziet in een bepaalde behoefte in Suriname. Er zijn genoeg mogelijkheden voor kopen, ontspanning en recreatie. De locatie is vanaf de overname door FATUM Investments N.V. in 2006 steeds verder ge-upgrade, waardoor de waarde verder is toegenomen. Er liggen nu ambitieuze uitbreidingsplannen gereed voor dit winkelcentrum.
Momenteel zijn er 60 unithouders, terwijl na de uitbreiding de winkelcapaciteit verdubbeld wordt.


„Het feit dat FATUM investeert in de uitbreiding van deze mall toont aan dat wij vertrouwen hebben in de Surinaamse economie, en dat wij ervan uitgaan dat na jaren van stabiliteit er nu een periode van groei in Suriname zal aanbreken”, zegt directeur Wim Lalbiharie van FATUM. De investering kost 5 miljoen Amerikaanse dollars. In de tweede helft van 2008 zal de Hermitage Mall nog meer „het luxury shopping center” van Suriname zijn. Naast een verdubbeling van het aantal vierkante meters zal er ook ruimte zijn voor beauty & health, crèche, playground en foodcourt. Ook voor „fine dining” kan men in 2008 terecht in de Hermitage Mall. Er komt ook een gerenommeerd fastfoodketen binnen de mall. Lalbiharie ziet een goede toekomst voor de mall. Met de komst van het aanstaande Multiplex theater als „buurman&rdquot; wordt deze locatie het nieuwe hart van shopping Suriname. „Wij willen onze bezoekers een totaalpakket bieden in die zin dat zij voor een substantieel deel van alle behoeften zoals shopping, relaxing, eten en entertainment in de Hermitage Mall terecht kunnen” garandeert de FATUM directeur.


Een ander groot voordeel van een uitgebreide luxe shopping center is de binnenstad ontlasten van de drukte en het parkeerprobleem. De Hermitage Mall is volgens Lalbiharie een nieuwe norm voor Suriname. „Het laat zien dat wij in staat zijn een moderne en prettige omgeving te creëren. De activiteiten in verband met de uitbreiding van de Hermitage Mall vinden op een verantwoorde wijze plaats met inachtname van het belang van een ieder die hierbij betrokken is” zegt hij tevreden.

2007-12-24T05:07:48-08:00

Spotlight

reisongevallen binnenland 

Tip

Online uw verzekeringen regelen? Dat kan! Click hier voor meer info...

Acties